Top/男性/採取他/チェーンS
関連装備:

全身画像

male_chain_s.png

腰防具を外した画像

male_chain_s_pants.png

頭防具を外した画像

male_chain_s_chest.png

シンボルカラー

自然の緑 豪腕の赤 励祭の桜 友情の青 業物の紺
male_chain_s_symbol_green.pngmale_chain_s_symbol_red.pngmale_chain_s_symbol_cherryblossmoms.pngmale_chain_s_symbol_blue.pngmale_chain_s_symbol_navy.png
 
鎧銘の青緑 武勲の紫 達成の朱 大物の黄 宴の白灰
male_chain_s_symbol_turquoise.pngmale_chain_s_symbol_purple.pngmale_chain_s_symbol_vermilion.pngmale_chain_s_symbol_yellow.pngmale_chain_s_symbol_ash.png

シンボルカラー(後)

自然の緑 豪腕の赤 励祭の桜 友情の青 業物の紺
male_chain_s_symbol_green_b.pngmale_chain_s_symbol_red_b.pngmale_chain_s_symbol_cherryblossmoms_b.pngmale_chain_s_symbol_blue_b.pngmale_chain_s_symbol_navy_b.png
 
鎧銘の青緑 武勲の紫 達成の朱 大物の黄 宴の白灰
male_chain_s_symbol_turquoise_b.pngmale_chain_s_symbol_purple_b.pngmale_chain_s_symbol_vermilion_b.pngmale_chain_s_symbol_yellow_b.pngmale_chain_s_symbol_ash_b.png

シンボルカラー 腰防具

自然の緑 豪腕の赤 励祭の桜 友情の青 業物の紺
male_chain_s_waist_symbol_green.pngmale_chain_s_waist_symbol_red.pngmale_chain_s_waist_symbol_cherryblossmoms.pngmale_chain_s_waist_symbol_blue.pngmale_chain_s_waist_symbol_navy.png
 
鎧銘の青緑 武勲の紫 達成の朱 大物の黄 宴の白灰
male_chain_s_waist_symbol_turquoise.pngmale_chain_s_waist_symbol_purple.pngmale_chain_s_waist_symbol_vermilion.pngmale_chain_s_waist_symbol_yellow.pngmale_chain_s_waist_symbol_ash.png

シンボルカラー 脚防具(後)

自然の緑 豪腕の赤 励祭の桜 友情の青 業物の紺
male_chain_s_pants_symbol_green_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_red_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_cherryblossmoms_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_blue_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_navy_b.png
 
鎧銘の青緑 武勲の紫 達成の朱 大物の黄 宴の白灰
male_chain_s_pants_symbol_turquoise_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_purple_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_vermilion_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_yellow_b.pngmale_chain_s_pants_symbol_ash_b.png

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS